สมัครตัวแทนขาย Affiliate

เงื่อนไขการสมัครเป็นตัวแทนขาย
  1. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
  2. ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ เพราะต้องมีความรับผิดชอบในการให้บริการ และด้านการเงิน
  3. ผู้สมัครต้องไม่มีชื่อในทะเบียนสมาชิกของเรามาก่อน
  4. ไม่นำหลักฐานของผู้อื่นมาสมัคร โดยผู้อื่นไม่ทราบเรื่องหรือเข้าใจในธุรกิจนี้
  5. ชื่อผู้สมัคร และชื่อบัญชีธนาคารของผู้รับรายได้ต้องตรงกัน จึงจะมีสิทธิได้รับการโอนรายได้ 
 
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน   
 
  
ข้อมูลธนาคารสำหรับรับรายได้


  
อ่านเงื่อนไขก่อนทำการกรอกข้อมูล คลิกอ่านเงื่อนไข
  1. ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขต่าง และเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว
  2. ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดที่กรอกข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

 ข้าพเจ้าได้ศึกษาระเบียบการสมัครและ ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดว่าเป็นความจริงๆ ทุกประการ และคลิกปุ่ม "คลิกสมัครตัวแทนขาย" เพื่อยืนยันการสมัคร
 
ผู้สมัครเป็นตัวแทนล่าสุด

2021-05-29 จันทร์ธะมา
2021-05-27 ชวัลรัชย์
2021-04-21 สมเจตน์
2021-04-17 เปมิกา
2021-04-16 พรเทพ
2021-04-10 ภัคพล
2021-04-05 มาริษา
2021-04-05 รัศมี
2021-04-02 ชัชชญา
2021-03-31 ภัทรียา
2021-03-31 ขวัญชน