เป็นตัวแทนขายเว็บไซต์ดีอย่างไร
รายได้ยั่งยืน
...........
เพราะ ค่าบริการเว็บไซต์เป็นแบบรายปี ดังนั้นเมื่อผู้ใช้เว็บมีการต่ออายุเว็บทุกปี ตัวแทนขายก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นทุกปีเช่นกัน จึงเป็นรายได้ที่ยั่งยืนสามารถส่งต่อให้กับทายาทได้
ขายง่าย
...........
เพราะ เว็บเซลเพจและเว็บไซต์เป็นเครื่องมือหรือเป็นหน้าร้านออนไลน์ที่มีความจำเป็นสำหรับพ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ นักธุรกิจเครือข่าย และเจ้าของกิจการ ดังนั้นจึงทำให้การขายของตัวแทนขายเป็นเรื่องง่ายๆ
ไม่มีความรู้เรื่องเว็บก็ขายได้
...........
เพราะ เรื่องการทำเว็บเซลเพจและเว็บไซต์ จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเป็นผู้ให้บริการเรื่องการทำ การออกแบบ การแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้กับลูกค้าโดยตรง ตัวแทนขายมีหน้าที่โปรโมทลิ้งค์ และรับค่าคอมฯ เท่านั้น
ไม่ต้องลงทุน
...........
เพราะ ไม่ต้องเสียค่าสมัคร ไม่ต้องสต๊อกสินค้า ไม่ต้องส่งของ ไม่ต้องสร้างเครื่องมือการขายเอง ไม่ต้องลงทุนอะไรเลย ตัวแทนขายทำหน้าที่เพียงโปรโมทสินค้าแล้วรอรับค่าคอมมิชชั่นเท่านั้น
ไม่ต้องส่งของเอง
...........
เพราะ เนื่องจากสินค้าของเราเป็นสินค้าดีจิตัล ไม่ต้องบรรจุ ไม่ต้องมีหีบห่อ สามารถส่งทางอีเมล์หรือส่งทางช่องทางออนไลน์จากเจ้าของสินค้าเท่านั้น 
ไม่ต้องสร้างเครื่องมือเอง
...........
เพราะ เรามีเว็บไซต์ให้กับตัวแทนทุกคนได้ใช้ฟรี เพื่อเป็นเครื่องมือในการขายได้ทันทีหลังจากตกลงสมัครเป็นตัวแทนขาย ไม่ต้องเสียเวลาสร้างเครื่องมือเอง
สมัครเป็นตัวแทนวันนี้ มีแต่ได้
โครงสร้างรายได้ของตัวแทนขาย
รับรายได้ 2 ช่องทาง
1.รายได้จากการขายเอง60%
ของคะแนนขายเอง
2.รายได้จากการขายของทีมงาน 4 ชั้น 20%
ของคะแนนขายของทีมชั้นที่ 1
10%
ของคะแนนขายของทีมชั้นที่ 2 
5%
ของคะแนนขายของทีมชั้นที่ 3
5%
ของคะแนนขายของทีมชั้นที่ 4 

ตัวอย่างการคำนวณ

สมมุติว่าคุณและทีมงานทั้ง 4 ชั้น ขายเว็บไซต์ได้คนละ 1 แพคเกจ ราคาแพคเกจ 7,000 บาท ซึ่งคิดเป็นคะแนน= 1,100 คะแนน

  • คุณจะได้รับค่าคอมเมิชชั่นจากการขายเองเท่ากับ 1,100x60%=660 บาท
  • คุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการขายของทีมงานชั้นที่ 1 เท่ากับ 1,100x20%=220 บาท
  • คุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการขายของทีมงานชั้นที่ 2 เท่ากับ 1,100x10%=110 บาท
  • คุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการขายของทีมงานชั้นที่ 3 เท่ากับ 1,100x5%=55 บาท
  • คุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นจากการขายของทีมงานชั้นที่ 4 เท่ากับ 1,100x5%=55 บาท
หมายเหตุ
คุณจะได้รับคอมมิชชั่นเช่นนี้ทุกปีตลอดไป เมื่อมีการต่ออายุเว็บไซต์ 


เงื่อนไขการเป็นตัวแทนขาย
1สมัครฟรี 
 2หลังจากสมัคร จะได้รับการติดต่อกลับเพื่อแนะนำการขาย และรับเครื่องมือช่วยขาย 
 3ตัดยอดทุกวันสิ้นเดือน และจ่ายทุกวันที่ 3 ของเดือนถัดไป
4หักภาษี ณ ที่จ่ายส่งสรรพากร 3% และค่าดำเนินการ 20 บาท
เว็บไซต์แพคที่คุณสามารถขายได้

   
Sale Page Pack
แพคเกจสำหรับพ่อค้า แม่ค้าออนไลน์


Network Pack
แพคเกจสำหรับแม่ทีมธุรกิจเครือข่าย


Affiliate Pack
แพคเกจสำหรับเจ้าของสินค้าและธุรกิจ

สมัครเป็นตัวแทนขาย
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้


 ที่อยู่  
 
https://www.easy-todo.com/webmaster

Copyright ©2016 EASY-TODO.COM all rights reserved