สมัคร Affiliate 
ตัวอย่างรูปแบบการใส่คำอธิบายบนรูปภาพ เมื่อนำเมาส์ไปวางที่รูปภาพ
Top Half Text Center
Bottom Half Text Center
Left Half Text Center
Right Half Text Center
Right Full Text Center
Right Full Text Center Ignore
ตัวอย่างรูปแบบเอฟเฟคเมื่อนำเมาส์ไปวางที่รูปภาพ


ตัวอย่างรูปแบบเอฟเฟคเมื่อเลื่อน
สกอร์บาร์ และรูปภาพแตะขอบจอ
ตัวอย่างรูปแบบการสร้างแรงเงาง่าย ๆ จาก CSS
ตัวอย่าง Box ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งสามารถสร้างได้จาก CSS ซึ่งทำให้ดูเหมือนรูปภาพ
ตัวอย่างรูปแบบการสร้างโบง่าย ๆ จาก CSS
โบว์แดง
โบว์เหลือง
โบว์แดง
โบว์น้ำเงิน
โบว์ดำ
โบว์เทา
ตัวอย่างรูปแบบของป๊อปอัพวันสำคัญง่าย ๆ จาก CSS
http://easy-todo.com/company
Affiliate by : บริษัท easy-todo

32/1 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.76 ตำบล/แขวงประเวศ อำเภอ/เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทร.095 563 7428


Copyright ©2016 EASY-TODO.COM All rights resevered