ยินดีต้อนรับ...สู่
   
EASY-TODO AFFILIATE PROGRAM 
โปรแกรมการสร้างรายได้แบบง่ายๆ ไร้ขีดจำกัด และยั่งยืน 


ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร


ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน


ไม่ว่าคุณกำลังทำอะไร

คุณก็สามารถสร้างรายได้ออนไลน์แบบง่าย ๆ ไร้ขีดจำกัด และยั่งยืนได้
ด้วยการ

สมัครเป็นตัวแทนขายเว็บไซต์

      
สิทธิประโยชน์ เมื่อเป็นตัวแทนขาย

โครงสร้างรายได้ของ Affiliate
รับรายได้ 2 ช่องทาง
1.รายได้จากยอดขายส่วนตัว60%
ของคะแนนยอดขายส่วนตัว
2.รายได้จากยอดขายของทีมงาน   20%
ของคะแนนยอดขายของทีมชั้นที่ 1
10%
ของคะแนนยอดขายของทีมชั้นที่ 2 
5%
ของคะแนนยอดขายของทีมชั้นที่ 3
5%
ของคะแนนยอดขายของทีมชั้นที่ 4 
ตัวอย่างการคำนวณ

ตัวอย่างที่ 1
 • สมมุติว่าคุณขายเว็บไซต์ได้ ราคาแพคเกจ 4,970 บาท ซึ่งคิดเป็นคะแนน= 1,200 คะแนน
 • คุณจะมีรายได้จากการขายส่วนตัว 60% ของคะแนนที่ได้
 • ดังนั้นคุณจะได้รับรายได้เท่ากับ 1,200x60%=720 บาท
ตัวอย่างที่ 2
 • สมมุติว่าคนที่คุณชวนมาขายเว็บไซต์ได้ ราคาแพคเกจ 4,970 บาท ซึ่งคิดเป็นคะแนน= 1,200 คะแนน
 • คุณจะมีรายได้จากการขายของทีมงานชั้นที่ 1  20% ของคะแนนที่ได้
 • ดังนั้นคุณจะได้รับรายได้เท่ากับ 1,200x20%=240 บาท
ตัวอย่างที่ 3
 • สมมุติว่าทีมงานชั้นที่ 2 ของคุณขายเว็บไซต์ได้ ราคาแพคเกจ 4,970 บาท ซึ่งคิดเป็นคะแนน= 1,200 คะแนน
 • คุณจะมีรายได้จากการขายของทีมงานชั้นที่ 2= 10% ของคะแนนที่ได้
 • ดังนั้นคุณจะได้รับรายได้เท่ากับ 1,200x10%=120 บาท
ตัวอย่างที่ 4
 • สมมุติว่าทีมงานชั้นที่ 3 ของคุณขายเว็บไซต์ได้ ราคาแพคเกจ 4,970 บาท ซึ่งคิดเป็นคะแนน= 1,200 คะแนน
 • คุณจะมีรายได้จากการขายของทีมงานชั้นที่ 3= 5% ของคะแนนที่ได้
 • ดังนั้นคุณจะได้รับรายได้เท่ากับ 1,200x5%=60 บาท
ตัวอย่างที่ 5
 • สมมุติว่าทีมงานชั้นที่ 4 ของคุณขายเว็บไซต์ได้ ราคาแพคเกจ 4,970 บาท ซึ่งคิดเป็นคะแนน= 1,200 คะแนน
 • คุณจะมีรายได้จากการขายของทีมงานชั้นที่ 4= 5% ของคะแนนที่ได้
 • ดังนั้นคุณจะได้รับรายได้เท่ากับ 1,200x5%=60 บาท
หมายเหตุ
คุณจะได้รับรายได้เช่นนี้ทุกปีตลอดไป เมื่อมีการต่ออายุเว็บไซต์ 
เงื่อนไขการเป็นตัวแทนขาย (Affiliate) 
1สมัครฟรี 
 2จะได้รับค่าคอมฯ ตั้งแต่เคสที่ 2 เป็นต้นไป
 2รับค่าตอบแทนจากการขายส่วนตัว และของทีมงาน 4 ชั้น
 3รับค่าตอบแทนจากการขยายทีมงานส่วนตัว และของทีมงาน 4 ชั้น
 4ตัดยอดทุกวันสิ้นเดือน และจ่ายทุกวันที่ 3 ของเดือนถัดไป
5หักภาษี ณ ที่จ่ายส่งสรรพากร 3% และค่าดำเนินการ 20 บาท
6เป็นมรดกส่งต่อให้กับทายาทได้
สมัครเป็นตัวแทนขาย
Affiliate

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้


 ที่อยู่  
 
https://www.easy-todo.com/company

Copyright ©2016 EASY-TODO.COM all rights resevered