ยินดีต้อนรับ...สู่
   
EASY-TODO AFFILIATE PROGRAM 
โปรแกรมการสร้างรายได้แบบง่ายๆ ไร้ขีดจำกัด และยั่งยืน 


ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร


ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน


ไม่ว่าคุณกำลังทำอะไร

คุณก็สามารถสร้างรายได้ออนไลน์แบบง่าย ๆ ไร้ขีดจำกัด และยั่งยืนได้
ด้วยการ

สมัครเข้าร่วมโปรแกรมกับเรา

      
สิทธิประโยชน์ เมื่อเข้าร่วมโปรแกรมกับเรา


เป็นตัวแทนขาย (Affiliate)
สามารถขายเว็บไซต์โมเดลและสินค้าอื่น ๆ ที่เข้าร่วมโปรแกรมกับเรา และรับค่าคอมมิชชั่นแบบไร้ขีดจำกัดและยั่งยืน

เป็นผู้ร่วมธุรกิจ (Partner)
สามารถนำสินค้าของตัวเอง เข้าร่วมโครงการกับเรา โดยใช้เงื่อนไขการนำสินค้าเข้าร่วมตามที่บริษัทกำหนด

เป็นผู้โฆษณา (Advertiser)
สามารถวางแบนเนอร์เพื่อโฆษณาสินค้าหรือบริการของตัวเอง โดยใช้เงื่อนไขการวางแบบเนอร์ตามที่บริษัทกำหนด

เป็นตัวแทนเขาย (Affiliate)
รับรายได้ 2 ช่องทาง
1.รายได้จากยอดขายส่วนตัว60%
ของคะแนนยอดขายส่วนตัว
2.รายได้จากยอดขายของทีมงาน   20%
ของคะแนนยอดขายของทีมชั้นที่ 1
10%
ของคะแนนยอดขายของทีมชั้นที่ 2 
5%
ของคะแนนยอดขายของทีมชั้นที่ 3
5%
ของคะแนนยอดขายของทีมชั้นที่ 4 
เงื่อนไขการเป็นตัวแทนขาย (Affiliate)  
1สมัครเป็น Affiliate และชำระค่าธรรมเนียมรายปี 500 บาทเรียบร้อยแล้ว
 2รับค่าตอบแทนจากการขายส่วนตัว และของทีมงาน 4 ชั้น
 3รับค่าตอบแทนจากการขยายทีมงานส่วนตัว และของทีมงาน 4 ชั้น
 4ตัดยอดทุกวันสิ้นเดือน และจ่ายทุกวันที่ 3 ของเดือนถัดไป
5หักภาษี ณ ที่จ่ายส่งสรรพากร 3% และค่าดำเนินการ 20 บาท
6ต้องมีสถานะ Active ณ วันที่คำนวณจ่าย
7เป็นมรดกส่งต่อให้กับทายาทได้
สมัครร่วมสร้างรายได้กับเรา คลิกปุ่มด้านล่างนี้เป็นผู้ร่วมธุรกิจ (Partner)
นำสินค้าเข้าร่วมโปรแกรม รับส่วนแบ่งการขาย
เงื่อนไขการเข้าร่วมเป็น Partner  
 1ต้องสมัครเข้าร่วม Affiliate Program และชำระค่าธรรมเนียมรายปี 500 บาทเรียบร้อยแล้ว
2ต้องมีสิทธิในสินค้าที่จะนำมาเข้าร่วม
3จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการของบริษัท
4เตรียมภาพสินค้าขนาด 500X600 Pix พร้อมรายละเอียดสินค้า รวมทั้งราคาขายและราคาส่ง
5ผู้ขายมีหน้าที่นำส่งสินค้าและบริการให้กับลูกค้าให้ทันเวลา ไม่ล่าช้า
6ผู้ขายจะได้รับเงินหลังจากลูกค้าได้รับสินค้าหรือบริการแล้วไม่เกิน 3 วัน
7บริษัทจะหักภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ 7 % และออกใบกับภาษีให้
8กรณีเกิดข้อผิดพลาด คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

เป็นผู้โฆษณา (Advertiser)
เป็นช่องทางการทำโฆษณาที่ต่ำ เหมือนได้ฟรี 
เงื่อนไขการเข้าร่วมเป็นผู้โฆษณา (Advertiser)
 1ต้องสมัครเข้าร่วม Affiliate Program และชำระค่าธรรมเนียมรายปี 500 บาท
2ต้องเป็นสินค้าหรือบริการที่คุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ในการโฆษณา
3มีสิทธิวางแบนเนอร์ได้ไม่เกิน 2 แบนเนอร์
4ขนาดของแบนเนอร์ คือ 500X500 pix
5สิทธิการวางแบนเนอร์จะหมดพร้อมกับสมาชิกภาพ
6กรณีเกิดข้อผิดพลาด คำตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
3 สิทธิประโยชน์ คุ้มเกินคุ้ม
ค่าธรรมเนียม 500 บาทต่อปี
https://www.easy-todo.com/company

Copyright ©2016 EASY-TODO.COM all rights resevered