แจ้งการชำระเงิน

กรุณากรอกรายละเอียดในฟอร์มให้ครบถ้วน

ชื่อผู้ซื้อ
อีเมลของท่าน 
โอนเข้าธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บัญชี
เป็นค่า 
จำนวนเงินที่โอน
 
วันเวลาที่โอน 
 
  
 
* เมื่อท่านยืนยันการโอนเงินแล้ว หากหลังจาก 24 ชั่วโมงยังไม่มีการยืนยันการรับชำระเงิน กรุณาติดตามการเปิดได้ที่ 095 563 7428

** โปรดเก็บใบโอนเงินไว้เป็นหลักฐาน 


https://www.easy-todo.com/company

Copyright ©2016 EASY-TODO.COM all rights resevered