ตัวอย่างรูปแบบการใส่คำอธิบายบนรูปภาพ เมื่อนำเมาส์ไปวางที่รูปภาพ
Top Half Text Center
Bottom Half Text Center
Left Half Text Center
Right Half Text Center
Right Full Text Center
Right Full Text Center Ignore
ตัวอย่างรูปแบบเอฟเฟคเมื่อนำเมาส์ไปวางที่รูปภาพ
ตัวอย่างรูปแบบเอฟเฟคเมื่อเลื่อนสกอร์บาร์ และรูปภาพแตะขอบจอ