นามบัตรดิจิตอล ใช้ฟรี !
สามารถเปลี่ยนโลโก้ เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ เปลี่ยนข้อความแนะนำตัว เปลี่ยนข้อมูลการติดต่อได้ด้วยตัวเอง
โลโก้ของคุณ
รูปภาพของคุณ
ชื่อของคุณ....
ตำแหน่งของคุณ...
  เบอร์โทรของคุณ
  ไลน์ OA ของคุณ
  อีเมล์ของคุณ
ข้อความแนะนำตัว.........
     
ตัวอย่างนามบัตรดิจิตอล 

      


ร.อ.ประยุทธ  ปิยพรสิริ ร.น.
ผู้ก่อตั้ง easy-todo.com
  095 563 7428  
  @232vuwxe
กว่า 15 ปี ที่เราให้บริการเว็บไซต์กึ่งสำเร็จรูป เราได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิตอลที่เกิดขึ้น และเราจะยืนหยัดต่อไป
     ต้องการมีนามบัตรดิจิตอลแบบนี้

ลงทะเบียนใช้ฟรี !
กรุณากรอกข้อมูลตามฟอร์มนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัว : เราเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน เราจะไม่นำข้อมูลของท่านไปเปิดเผย หรือนำไปใช้ในการอื่นอันเป็นผลประโยชน์ของเราโดยที่ท่านไม่อนุญาตอย่างเด็ดขาด 

สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว กรุณาเข้าสู่ระบบสมาชิก


Copyright by easy-todo.com